-  This bill is not active in this session.
 

S04295 Summary:

BILL NO  S04295A

SAME AS  SAME AS A06373-A

SPONSOR  SKELOS

COSPNSR  

MLTSPNSR  Authorizes Temple Israel in the village of Lawrence, in the county of Nassau,
to apply for a retroactive real property tax exemption.
Go to top

S04295 Actions:

BILL NO  S04295A

03/19/2013 REFERRED TO LOCAL GOVERNMENT
04/30/2013 1ST REPORT CAL.494
05/01/2013 2ND REPORT CAL.
05/06/2013 ADVANCED TO THIRD READING 
05/08/2013 PASSED SENATE
05/08/2013 DELIVERED TO ASSEMBLY
05/08/2013 referred to real property taxation
06/12/2013 RECALLED FROM ASSEMBLY
06/12/2013 returned to senate
06/12/2013 VOTE RECONSIDERED - RESTORED TO THIRD READING
06/12/2013 AMENDED ON THIRD READING 4295A
06/18/2013 REPASSED SENATE
06/18/2013 RETURNED TO ASSEMBLY
06/18/2013 referred to real property taxation
06/19/2013 substituted for a6373a
06/19/2013 ordered to third reading rules cal.431
06/19/2013 passed assembly
06/19/2013 returned to senate
10/09/2013 DELIVERED TO GOVERNOR
10/21/2013 SIGNED CHAP.399
Go to top

S04295 Votes:

S04295A06/19/2013 137/3
AbbateYColtonYGarbariYKearnsABMillmanYRiveraYStevensAB
AbinantYCookYGibsonYKellnerYMontesaYRobertsYStirpeY
ArroyoYCorwinYGiglioYKimYMorelleYRobinsoYSweeneyY
AubryYCrespoYGjonajERKolbYMosleyYRodriguERTediscoY
BarclayYCrouchNOGlickYLalorYMoyaYRosaYTenneyY
BarrettYCurranYGoldfedYLavineYNojayYRosenthYThieleY
BarronYCusickYGoodellYLentolYNolanYRozicYTitoneY
BenedetYCymbrowYGottfriYLiftonYOaksYRussellYTitusY
BlankenYDenDekkYGrafYLopezYO'DonneYRyanYWalterY
BorelliYDinowitYGuntherYLupardoYOrtizYSaladinYWeinsteY
BoylandABDiPietrYHawleyYLupinacYOtisYSantabaYWeisenbY
BraunstYDupreyNOHeastieYMageeYPalmesaYScarborYWeprinY
BrennanYEnglebrYHennessYMagnareYPaulinYSchimelYWrightER
BrindisYEspinalYHevesiYMaiselYPeoplesYSchimmiYZebrowsY
BronsonYFahyYHikindERMalliotYPerryYSepulveYMr SpkrY
Brook-KYFarrellYHooperYMarkeyYPretlowYSimanowY
BuchwalYFinchYJacobsYMayerYQuartYSimotasY
ButlerYFitzpatYJaffeeYMcDonalYRaYSkartadY
CahillYFriendYJohnsYMcDonouYRabbittYSkoufisY
CamaraYGabryszYJordanYMcKevitYRaiaYSolagesY
CerettoYGalefYKatzYMcLaughYRamosYStecY
ClarkYGanttYKavanagNOMillerYReilichYSteckY

Go to top

S04295 Memo:

Memo not available
Go to top
Page display time = 0.1856 sec