A06327 Summary:

BILL NOA06327A
 
SAME ASSAME AS S07457
 
SPONSORSweeney (MS)
 
COSPNSRFarrell, Weisenberg, Glick, Colton, Cymbrowitz, Peoples-Stokes, Jaffee, Kavanagh, Schimel, Titone, Zebrowski, Abinanti, Englebright, Cahill, Millman, Galef, Paulin, Dinowitz, Rosenthal, Hevesi, Markey, Lupardo, Otis, Lifton, Rozic, Mosley, Gottfried, O'Donnell, Clark, Sepulveda, Skoufis, Weprin, Steck, Ortiz, Fahy
 
MLTSPNSRBuchwald, Jacobs, Kearns, Lentol, McDonald, Perry, Skartados, Thiele
 
Add Art 19 Title 13 SS19-1301 - 19-1305, En Con L
 
Relates to global warming pollution control; establishes greenhouse gas limits and a greenhouse gas reporting system.
Go to top

A06327 Floor Votes:

DATE:04/23/2013Assembly Vote  YEA/NAY: 100/40
AbbateYCrespoYGoodellNOLope VJERPalmesanoNOSepulvedaY
AbinantiYCrouchNOGottfriedYLupardoYPaulinYSimanowitzY
ArroyoYCurranNOGrafNOLupinacciYPeoples-StokesYSimotasY
AubryYCusickNOGuntherYMageeNOPerryYSkartadosY
BarclayNOCymbrowitzYHawleyNOMagnarelliYPretlowYSkoufisY
BarrettYDenDekkerYHeastieYMaiselYQuartYSolagesY
BarronYDinowitzYHennesseyYMalliotakisERRaNOStecNO
BenedettoYDiPietroNOHevesiYMarkeyYRabbittNOSteckY
BlankenbushERDupreyNOHikindYMayerYRaiaNOStevensonAB
BorelliNOEnglebrightYHooperERMcDonaldYRamosYStirpeY
BoylandYEspinalYJacobsYMcDonoughNOReilichNOSweeneyY
BraunsteinYFahyYJaffeeYMcKevittNORiveraYTediscoNO
BrennanYFarrellYJohnsNOMcLaughlinNORobertsYTenneyNO
BrindisiYFinchNOJordanNOMillerYRobinsonYThieleY
BronsonYFitzpatrickNOKatzERMillmanYRodriguezYTitoneER
Brook-KrasnyYFriendNOKavanaghYMontesanoNORosaYTitusY
BuchwaldYGabryszakYKearnsYMorelleYRosenthalYWalterNO
ButlerNOGalefYKellnerYMosleyYRozicYWeinsteinY
CahillYGanttYKimYMoyaYRussellYWeisenbergY
CamaraYGarbarinoNOKolbNONojayNORyanYWeprinY
CerettoNOGibsonYLalorNONolanYSaladinoYWrightY
ClarkERGiglioNOLavineYOaksNOSantabarbaraYZebrowskiY
ColtonYGjonajYLentolYO'DonnellYScarboroughYMr SpkrY
CookYGlickYLiftonYOrtizYSchimelY
CorwinNOGoldfederYLope PDNOOtisYSchimmingerNO

DATE:05/05/2014Assembly Vote  YEA/NAY: 93/39
AbbateYCurranNOHawleyNOMarkeyYQuartYSteckY
AbinantiYCusickNOHeastieYMayerYRaNOStirpeY
ArroyoYCymbrowitzYHennesseyYMcDonaldYRaiaNOSweeneyY
AubryYDavilaYHevesiYMcDonoughNORamosYTediscoNO
BarclayNODenDekkerYHikindERMcKevittNORiveraYTenneyER
BarrettYDinowitzYHooperYMcLaughlinNORobertsYThieleY
BenedettoYDiPietroNOJacobsYMillerYRobinsonYTitoneY
BlankenbushNODupreyNOJaffeeYMillmanYRodriguezERTitusY
BorelliNOEnglebrightYJohnsNOMontesanoNORosaYWalterNO
BraunsteinYFahyYKatzERMorelleYRosenthalYWeinsteinY
BrennanYFarrellYKavanaghYMosleyERRozicYWeisenbergER
BrindisiYFinchNOKearnsYMoyaYRussellYWeprinY
BronsonYFitzpatrickNOKellnerYNojayNORyanYWrightY
Brook-KrasnyYFriendNOKimYNolanERSaladinoYZebrowskiY
BuchwaldYGalefYKolbNOOaksNOSantabarbaraYMr SpkrY
ButlerNOGanttYLalorNOO'DonnellYScarboroughY
CahillYGarbarinoNOLavineYOrtizYSchimelY
CamaraYGiglioNOLentolYOtisYSchimmingerNO
CerettoNOGjonajYLiftonYPalmesanoNOSepulvedaER
ClarkYGlickYLopezNOPalumboNOSimanowitzY
ColtonYGoldfederYLupardoYPaulinYSimotasY
CookYGoodellNOLupinacciYPeoples-StokesYSkartadosY
CorwinNOGottfriedYMageeNOPerryYSkoufisY
CrespoYGrafNOMagnarelliYPichardoYSolagesY
CrouchNOGuntherYMalliotakisNOPretlowYStecNO

Go to top