-  This bill is not active in this session.
 

A40003 Summary:

BILL NOA40003
 
SAME ASSAME AS S04401, SAME AS A07732, SAME AS S51101, SAME AS S66003
 
SPONSORRules (O'Donnell)
 
COSPNSRGottfried, Glick, Titone, Kellner, Silver, Bing, Rosenthal, Jeffries, Dinowitz, John, Kavanagh, DenDekker, Schimel, Hevesi, Hoyt, Sayward, Benedetto, Eddington, Alessi, Aubry, Boyland, Bradley, Brennan, Brodsky, Cahill, Cook, Duprey, Englebright, Farrell, Fields, Gianaris, Jaffee, Lancman, Latimer, Lavine, Lentol, Lifton, Lopez V, Lupardo, McEneny, Millman, Nolan, Ortiz, Paulin, Peralta, Pretlow, Rivera J, Rivera N, Sweeney, Thiele, Towns, Weisenberg, Weprin, Wright, Zebrowski
 
MLTSPNSR
 
Add S10-a, amd SS13 & 11, Dom Rel L
 
Relates to individuals ability to marry.
Go to top

A40003 Floor Votes:

DATE:12/02/2009Assembly Vote  YEA/NAY: 88/51
AbbateNOCanestrariYFitzpatrickNOKellnerYNolanYSaladinoNO
AlessiYCarrozzaYGabryszakNOKolbNOOaksNOSaywardY
AlfanoNOCastroNOGalefYKoonYO'DonnellYScarboroughY
AmedoreNOChristensenERGanttERLancmanYO'MaraNOSchimelY
ArroyoYClarkNOGianarisYLatimerYOrtizYSchimmingerER
AubryYColtonNOGibsonNOLavineYParmentYSchroederY
BacallesNOConteNOGiglioNOLentolYPaulinYScozzafavaY
BallNOCookYGlickYLiftonYPeoplesYSkartadosY
BarclayNOCorwinNOGordonYLope PDNOPeraltaYSpanoY
BarraNOCrespoNOGottfriedYLope VJYPerryNOStirpeY
BarronNOCrouchNOGuntherYLupardoYPhefferYSweeneyY
BenedettoYCusickYHawleyNOMageeNOPowellYTediscoNO
BenjaminNOCymbrowitzNOHayesNOMagnarelliYPretlowYThieleY
BingYDelMonteNOHeastieERMaiselYQuinnNOTitoneY
BoylandYDenDekkerYHevesiYMarkeyNORabbittNOTitusY
BoyleNODestitoYHikindNOMayersohnYRaiaNOTobaccoER
BradleyYDinowitzYHooperNOMcDonoughNORamosERTownsY
BrennanERDupreyYHoytYMcEnenyYReilichNOTownsendNO
BrodskyYEddingtonYHyer SpencerYMcKevittNOReillyYWalkerER
Brook KrasnyYEnglebrightYJacobsYMengERRive J YWeinsteinY
BurlingNOErrigoNOJaffeeYMill JMYRive N YWeisenbergY
ButlerNOEspaillatYJeffriesYMill M NORive PMYWeprinY
CahillYFarrellYJohnYMillmanYRobinsonERWrightY
CalhounERFieldsYJordanNOMolinaroNORosenthalYZebrowskiY
CamaraNOFinchNOKavanaghYMorelleYRussellYMr SpkrY

Go to top