A03141 Summary:

BILL NOA03141A
 
SAME ASSAME AS S01526-B
 
SPONSORSweeney (MS)
 
COSPNSRWeisenberg, Boyland, Millman, Jaffee, Dinowitz, Titone, Gibson, Barron, Castro, Titus, Rosenthal, Englebright, Schimel, Kellner, Zebrowski, Colton, O'Donnell, Ortiz, Lifton, Kavanagh, Hooper, Rivera P, Scarborough, Cymbrowitz, Roberts, Gottfried, Abinanti, Peoples-Stokes, Paulin
 
MLTSPNSRCahill, Castelli, Cook, Crespo, Gabryszak, Galef, Glick, Hevesi, Jacobs, Latimer, Lupardo, Magee, Markey, McEneny, Miller M, Perry, Reilly, Thiele
 
Add Art 37 Title 9 SS37-0901 - 37-0917, En Con L
 
Relates to regulation of toxic chemicals in children's products; establishes the interstate chemical clearinghouse.
Go to top

A03141 Floor Votes:

DATE:04/25/2012Assembly Vote  YEA/NAY: 104/39
AbbateYCerettoNOGlickYLentolYMurrayNORyanY
AbinantiYClarkYGoldfederYLiftonYNolanYSaladinoY
AmedoreNOColtonYGoodellYLinaresYOaksNOSaywardNO
ArroyoYConteNOGottfriedYLope PDNOO'DonnellYScarboroughY
AubryERCookYGrafNOLope VJYOrtizYSchimelY
BarclayNOCorwinNOGuntherYLosquadroNOPalmesanoNOSchimmingerNO
BarrettYCrespoYHannaNOLupardoYPaulinYSimanowitzY
BarronYCrouchNOHawleyNOMageeYPeoples StokesYSimotasY
BenedettoYCurranYHeastieYMagnarelliYPerryYSkartadosY
BlankenbushNOCusickYHevesiYMaiselYPretlowYSmardzNO
BoylandYCymbrowitzYHikindYMalliotakisYQuartYStevensonER
BoyleYDenDekkerYHooperYMarkeyYRaYSweeneyY
BraunsteinYDinowitzYJacobsYMayerYRabbittNOTediscoNO
BrennanYDupreyNOJaffeeYMcDonoughNORaiaYTenneyNO
BrindisiYEnglebrightYJeffriesERMcEnenyYRamosYThieleY
BronsonYEspinalYJohnsNOMcKevittYReilichNOTitoneY
Brook KrasnyYFarrellYJordanNOMcLaughlinNOReillyYTitusY
BurlingYFinchNOKatzNOMengERRive J YTobaccoY
ButlerNOFitzpatrickNOKavanaghYMill D NORive N YWalterNO
CahillYFriendNOKearnsYMill JMNORive PMYWeinsteinY
CalhounNOGabryszakYKellnerYMill MGYRobertsYWeisenbergER
CamaraYGalefYKolbNOMillmanYRobinsonERWeprinY
CanestrariYGanttYLancmanERMontesanoNORodriguezYWrightY
CastelliYGibsonYLatimerYMorelleYRosenthalYZebrowskiY
CastroYGiglioNOLavineYMoyaYRussellYMr SpkrY

Go to top