Recent News

View All Recent News

News From Assembly Member | Boletín Informativo de la Asambleísta Catalina Cruz - Summer | Verano 2023

Holiday Card

Spring Newsletter

অভিবাসীদের জনসমাজ জীবনে, উচ্চতর শিক্ষায় ও কর্মক্ষেত্রে স্থানান্তরিত হতে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে বিধানসভাসদস্যা ক্রুজ, গভর্নর হোচুল নিউ ইয়র্ক রাজ্যের অভিবাসীদের একত্রীকরণ সংক্রান্ত গবেষণা ও নীতি বিষয়ক প্রতিষ্ঠান (NEW YORK STATE’S INSTITUTE FOR IMMIGRATION INTEGRATION RESEARCH & POLICY)-এর সূচনার ঘোষণা করলেন।

অভিবাসীদের জনসমাজ জীবনে, উচ্চতর শিক্ষায় ও কর্মক্ষেত্রে স্থানান্তরিত হতে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে...

أعلن كل من عضوة المجلس السيدة كروز وحاكمة الولاية السيدة كاثي هوشول عن إطلاق معهد ولاية نيويورك لبحوث وسياسات دمج المهاجرين من أجل مساعدة المهاجرين على التحول إلى الحياة المجتمعية ومواصلة التعليم والعمل.

أعلنت عضوة الجمعية السيدة كاتالينا كروز، ورئيسة فريق عمل الجمعية بشأن الأمريكيين الجدد، وحاكمة الولاية السيدة كاثي هوشول اليوم إطلاق معهد...

MANM ASANBLE CRUZ, GOUVÈNÈ HOCHUL ANONSE LANSMAN ENSTITI POU RECHÈCH AK POLITIK ENTEGRASYON IMIGRASYON ETA NEW YORK POU EDE IMIGRAN YO FÈ TRANZISYON NAN LAVI KOMINOTÈ, FAVORIZE EDIKASYON AK MENDÈV

Manm Asanble Catalina Cruz, Prezidan Gwoup Travay Asanble a pou Nouvo Ameriken yo, ak Gouvènè Kathy Hochul te anonse jodi a lansman Enstiti pou Rechèch ak Politik sou Entegrasyon Imigran pou ede imigran yo fè tranzisyon nan lavi kominotè, favorize...
View All Recent News